O D R I C A NJ E   O D   O D G O V O R N O S T I
 

Materijal na sajtu Advokatske kancelarije Anđelković služi isključivo u informativne svrhe i ne nudi pravne savete po bilo kom pitanju. Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se odnos klijent - advokat između Vas i Advokatske kancelarije Anđelković, te niko od čitalaca ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu.

 

Molimo Vas da nam ne dostavljate poverljive niti osetljive informacije bez izričite dozvole nekog od naših advokata. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje Advokatsku kancelariju Anđelković.

 

Ovaj sajt ne predstavlja ponudu za zastupanje čitaoca, niti ima namenu da reklamira naše usluge.

 

 

logoaka4